Logo SP nr 3Dokumenty szkoły

 • Statut szkoły
 • Szkolny Program Profilaktyki
 • Program Wychowawczy
 • KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
 • Plan Pracy Szkoły
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin Świetlicy
 • Regulamin dowozu
 • Zadania do realizacji na rok szkolny 2015/2016
 • Regulamin biblioteki
 • Regulamin placu zabaw