Logo SP nr 3

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 powstała w 1956 roku w zabytkowym budynku, który został wzniesiony w 1906 roku przez ówczesne władze pruskie. Wcześniej mieściła się tutaj Szkoła Wyższa, później Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne oraz Liceum Ogólnokształcące. Całkowite przejęcie budynku przez Szkołę Podstawową nr 3 nastąpiło w 1956 roku. W roku 1976 szkoła została przemianowana w Zbiorczą Szkołę Gminną i pełniła tę funkcję do stycznia 1985 roku, kiedy to powrócono do obecnej nazwy - Szkoła Podstawowa nr 3.

Nadanie szkole imienia

O wyborze patrona szkoły zadecydowali uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców. 05 września 2003 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. imienia Kornela Makuszyńskiego. Od tego czasu szkoła posiada swój hymn i sztandar. Cenne pamiątki znajdują się w sali patrona.