Logo SP nr 3


SZEŚCIOLATEK W SZKOLE
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Warto wiedzieć:

  • Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
  • Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego.

OBOWIĄZEK SZKOLNY SZEŚCIOLATKA

  • W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci siedmioletnie (urodzone w 2007 r.) oraz sześciolatki urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Dzieci sześcioletnie z drugiej połowy rocznika będą mogły pójść do szkoły, jeśli tak zdecydują rodzice. Zgodnie z ustawą w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.
  • W celu ułatwienia rodzicom podjęcia decyzji o edukacji szkolnej sześciolatka, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji podstrony "Sześciolatek w szkole" oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej podstrony "Sześciolatek w szkole".