Logo SP nr 3


Grono pedagogiczne

Arleta Szkudlarek dyrektor szkoły
mgr chemii, studia podyplomowe - informatyka
studia podyplomowe - zarządzanie oświatą
Iwona Domańska v-ce dyrektor szkoły
mgr nauczania początkowego
Adamiak Beata bibliotekarz szkoły
mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej
licencjat - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Bonicka Mariola mgr ekonomii
studia podyplomowe - matematyka
studia podyplomowe - informatyka
Bratborska Joanna mgr filologii polskiej
studia podyplomowe - logopedia
Brdys Paulina mgr technologii chemicznej
studia podyplomowe - fizyka w szkole
Bura Kinga mgr filologii polskiej
studia podyplomowe - BHP i ochrona środowiska
Dubisz Ewa licencjat - nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego
studia podyplomowe - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Garlińska Małgorzata mgr geografii
studia podyplomowe-przyroda
kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie"
Gawrońska Alicja mgr matematyki
studia podyplomowe-informatyka
Gierłowska Agnieszka mgr pedagogiki
kursu kwalifikacyjny - surdopedagogika
studia podyplomowe - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia podyplomowe - terapia pedagogiczna
Grześkowiak Beata mgr filologii polskiej
Idkowiak Robert mgr teologii
Kasprzak Bernadeta licencjat - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
mgr wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Kieliba Kamila mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
studia podyplomwe - zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Konieczna Agnieszka mgr pedagogiki w specjalności doradztwo zawodowe i personalne
licencjat - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
studia podyplomowe - tyflopedagogika
kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika
Krawicka Danuta mgr filologii germańskiej
Król Mariusz mgr pedagogiki turystyki i rekreacji
studia podyplomowe - wychowanie fizyczne
Krzyminska Ilona mgr pedagogiki pracy socjalnej
studia podyplomowe-zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
studia podyplomowe - pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Ks. Nowacki Paweł mgr teologii
Lewandowicz Katarzyna licencjat - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
magister - Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Lisek Ewa mgr edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia podyplomowe - informatyka i technologia informacyjna w szkole
kurs kwalifikacyjny - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
kurs kwalifikacyjny - tyflopedagogika
Majdecka Lucyna mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
studia podyplomowe - pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Marchwicka Mariola mgr teologii
Mikołajczak Katarzyna mgr filologii polskiej
studia podyplomowe - Psychologiczne Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami w Nauce i Zachowaniu - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii
Mikołajczyk Łukasz mgr wychowania fizycznego
Minta Beata mgr nauczania początkowego
Pietrzak Ewa mgr nauczania początkowego
studia podyplomowe - pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Poniatowska Hanna mgr filologii rosyjskiej
studia podyplomowe - logopedia
Ratajczyk Jolanta mgr matematyki
Styburska Ilona mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
studia podyplomowe - wiedza o kulturze, plastyka i muzyka
kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika
Szymczak Ewa licencjat-nauczyciel dziecka młodszego
Szymczak Kamila mgr filologii angielskiej
Szymura Magdalena mgr administracji ogólnej
licencjat - filologia angielska
Tomczyk - Fraszewska Anna mgr biologii
kursu kwalifikacyjny - wiedza o życiu seksualnym człowieka
studia podyplomowe - wiedza o społeczeństwie
kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika
Walczak Katarzyna licencjat: edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim,
edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną
Walczak-Gryska Agnieszka mgr historii
SN - plastyka
licencjat filologia angielska
Wawrzyniak Danuta mgr nauczania początkowego
studia podyplomowe-pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna,
organizacja i zarządzanie instytucjami oświatowymi,
kurs kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki
Wojtkowiak Elżbieta mgr matematyki, informatyka
Wyduba Agata mgr filologii angielskiej
Zmyślony Jarosław mgr biologii
studia podyplomowe - technika
kurs kwalifikacyjny - wychowanie do życia w rodzinie
Zmyślony Leszek mgr wychowania fizycznego
studia podyplomowe - informatyka