Logo SP nr 3Doradztwo zawodowe

"Mądrze zaplanuj swoją przyszłość"

Szkoła, zawód, praca
Twoja droga do sukcesu

Drodzy Uczniowie!

Zapewne macie wyobrażenia dotyczące Waszej przyszłości, nadzieję na to, że zostaniecie …
Macie prawo do marzeń, ale przede wszystkim prawo do dokonywania wyborów …

Drodzy Rodzice!

Wspierajcie swoje dzieci w wytyczaniu i realizacji planów zawodowych, pozwólcie dzieciom być przede wszystkim Sobą.

ABY DOBRZE WYBRAĆ SZKOŁĘ NALEŻY:

 • POZNAĆ SIEBIE, SWOJE MOCNE STRONY, ZAINTERESOWANIA
 • POZNAĆ RYNEK PRACY
 • ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKÓŁ

Pytania, na które warto sobie odpowiedzieć przy wyborze szkoły/zawodu:

 • Jakie są moje zainteresowania?
 • Jakie są moje umiejętności?
 • Jakie są moje mocne strony?
 • Jakie są moje słabe strony?
 • Jaki zawód/y chciałbym wykonywać?
 • Czy jest szkoła, która przygotowuje do tego zawodu?
 • Które z moich mocnych stron pomogą mi w dalszej nauce?
 • Nad którymi słabymi stronami muszę jeszcze popracować?

UCZNIOWIE

JEDNYM Z NAJBARDZIEJ DECYDUJĄCYCH I INTENSYWNYCH ETAPÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA JEST CZAS EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. TO WŁAŚNIE TUTAJ BĘDZIECIE PODEJMOWAĆ DECYZJE ODNOŚNIE DALSZYCH PLANÓW EDUKACYJNYCH. KIM CHCIELIBYŚCIE BYĆ, CO ROBIĆ W ŻYCIU? TRUDNO WYOBRAZIĆ SOBIE TĘ DOŚĆ ODLEGŁĄ PERSPEKTYWĘ, KTÓRA JEST NIEUCHRONNA, ALE WARTO JUŻ TERAZ WIEDZIEĆ GDZIE MOŻECIE UZYSKAĆ POMOC I INFORMACJE KTÓRE WAS INTERESUJĄ.

Pomocne linki i strony www

 • doradztwo edukacyjno- zawodowe http://www.ore.edu.pl
 • http://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/
 • informacje o zawodach, rankingi szkół http://www.perspektywy.pl
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/
 • Informacje o prognozowanym zapotrzebowaniu na poszczególne zawody http://barometrzawodow.pl/
 • Katalog zawodów http://www.kluczdokariery.pl
 • Biuro Edukacji http://edukacja.warszawa.pl

Doradca zawodowy
Agnieszka Konieczna

Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

Orientacja zawodowa

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji – mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

Doradztwo zawodowe

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

Doradca zawodowy

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Informacja zawodowa

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

Informacja edukacyjna

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem.