Logo SP nr 3

BEZPIECZNE WAKACJE

Kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje:

WAKACJE W MIEŚCIE

 • Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw!
 • Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, uważaj na znajomość przepisów ruchu drogowego!
 • Pamiętaj o kasku i ochraniaczach!
 • Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych!
 • Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów!
 • Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko!
 • Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz!
 • Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym!
 • Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność!
 • Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie łagodnego!

WAKACJE NAD WODĄ

 • Kąp się w miejscach dozwolonych, pod opieką rodziców!
 • Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których nie znasz!
 • Nie wchodź do wody po posiłku!
 • Nie wchodź do wody rozgrzanym od słońca!
 • Zawsze słuchaj poleceń ratownika!
 • W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym!
 • Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość!
 • Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go!

WAKACJE W GÓRACH

 • Nie wspinaj się na nieznane szczyty!
 • Przed wyjściem zapoznaj się z panującymi tam warunkami!
 • Wspinaj się zawsze pod opieką osób dorosłych!
 • Ubierz się zgodnie z pogodą, nałóż wygodne obuwie!
 • Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach!Podróżuj, śnij, odkrywaj…

26 czerwca 2015 roku to najweselszy dzień w szkole – wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali promocję do następnej klasy, wszyscy szóstoklasiści otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i wyruszyli na zasłużone wakacje!

Ten wspaniały dzień rozpoczął się apelem dla dzieci z oddziału zerowego oraz uczniów z klas I-III. Podczas uroczystości wręczono nagrody uczniom wspaniałym, ale także podziękowano rodzicom i przyjaciołom szkoły za serce i zaangażowanie na rzecz szkoły. Szczególne chwile przeżywali uczniowie klas trzecich, którzy żegnali swoje panie.

Następnie odbył się apel dla uczniów klas IV-VI. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście: ksiądz Prałat Marek Spychała, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., pan Jarosław Ratajczak, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, pan Konrad Tomczak oraz przewodnicząca Rady Rodziców, pani Wioleta Stasiak. Dyrekcja szkoły podziękowała darczyńcom za pomoc ofiarowaną szkole umieszczając tabliczki z ich nazwiskami na Sercu Darczyńców.

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru. Uczniowie wzorowi z klas czwartych i piątych otrzymali nagrody książkowe. Nagrodzono także absolwentów klasy szóstej oraz wręczono im świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie pożegnali się z wszystkimi na wesoło. W krótkiej części artystycznej zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i aktorskie.

I tym akcentem zakończono rok szkolny 2014/2015 i rozpoczęto upragnione wakacje!

Małgorzata Garlińska
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.
  wśród zwycięzców II edycji Konkursu Grantowego w ramach Programu "mPotęga"

  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. wzięła udział w II edycji Konkursu Grantowego w ramach Programu "mPotęga". Jego organizatorami są Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Z 292 wniosków wybrano 33 projekty adresowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i ich rodziców. Wśród nich znalazł się projekt koźmińskiej trójki pt. "Matematyka dla wszystkich". Program „mPotęga” ma na celu zainspirowanie nauczycieli i pasjonatów matematyki do zerwania ze schematami, rutyną lekcji matematyki oraz rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania tym przedmiotem.

  O dofinansowanie w programie "mPotęga" ubiegały się m.in.: szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz stowarzyszenia i fundacje z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

  Granty zostały przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz uczniów z gimnazjów, liceów i techników. Na realizację swoich pomysłów zwycięzcy konkursów otrzymali od 2 do 5 tys. złotych (w przypadku szkół podstawowych) lub od 5 do 8 tys. złotych (w przypadku gimnazjów, liceów i techników). Fundacja mBanku w II edycji programu przyznała 61 grantów na łączną kwotę ponad 355 000 zł . Cieszymy się, że wśród nich znalazła się nasza szkoła, która na realizację swojego pomysłu otrzymała 5 000 złotych.

  O projekcie "Matematyka dla wszystkich"

  Zostaną przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas IV – VI i ich rodziców. Uczniowie pogłębią i utrwalą wiedzę matematyczną, rozwiną swoje uzdolnienia i zainteresowania matematyką, wyzwolą twórczą aktywność za pomocą narzędzi TIK, dostrzegą użyteczność i obecność matematyki w życiu codziennym. Rodzice zostaną zapoznani jak poprzez gry i zabawy doskonalić u swoich dzieci pojęcia matematyczne.
  W ramach projektu odbędą się warsztaty matematyczne - "Matematyczne origami" i "Wykorzystanie tablicy interaktywnej i narzędzi TIK do nauki matematyki". Zostanie przeprowadzony "Turniej gier planszowych", konkurs matematyczny "As czwartych klas", "As piątych klas", "As szóstych klas"oraz konkurs plastyczny "Matematyczny portret jesieni". Ponadto uczniowie i rodzice wezmą udział w Grze terenowej.

  O organizatorze programu mPotęga - www.fundacjambank.pl

  Fundacja mBanku (mFundacja) od roku realizuje nową strategię „m jak matematyka”, która zakłada wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji matematycznej w Polsce. Organizacja promuje i dofinansowuje inicjatywy służące rozwijaniu myślenia matematycznego i kształtowaniu umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach codziennego życia, również nauki. Fundacja realizuje strategię poprzez dotacje, programy grantowe i stypendialne skierowane do środowisk zajmujących się matematyką: nauczycieli, społeczników oraz rodziców zaangażowanych w efektywne kształcenie swoich dzieci. Skupienie uwagi na problemie kształcenia matematyki to nowa i innowacyjna koncepcja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

  O Fundacji Dobra Sieć – www.dobrasiec.org

  Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych w Polsce. Od samego początku prowadzi dwa programy: Moje Stypendium i E-wolontariat. Fundacja działa głównie w Internecie, a jej najważniejszymi celami są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii, jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Owocem tych działań jest m.in. portal mojestypendium.pl - największe źródło informacji o programach stypendialnych i konkursach edukacyjnych.

  Więcej informacji o programie mPotęga na www.mpotega.pl.
  KRONIKA KLASY IV B
  Uroczysta Gala podsumowująca projekt
  "eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan"

  Projekt "eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan" to jedyna taka inicjatywa w Polsce. Dzięki niej uczniowie z 226 szkół podstawowych w całej Wielkopolsce opisali życie wybranych przez siebie lokalnych bohaterów. Dzięki zaangażowaniu i pasji młodzieży powstało ponad 1800 biogramów prezentujących historię regionu i jego mieszkańców. 23 czerwca 2015 roku w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala podsumowująca projekt. Podczas niej zaprezentowano sylwetki 10 lokalnych bohaterów. Wręczono nagrody twórcom najlepszych biogramów, internetowej gry edukacyjnej oraz podsumowano projekt. Gra edukacyjna łączyła w sobie wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, historii i geografii regionu oraz znajomości dziecięcych biogramów. Uczniowie z naszej szkoły znaleźli się w gronie nagrodzonych graczy. Byli to: Jan Ulka (kl. IV a), który zdobył 68575 punktów i zajął miejsce 7, Gabriela Ulka (kl. IV a) – 57983 punktów, miejsce 10. Ponadto w pierwszej 100 znaleźli się: Lena Maćkowiak (kl. V a), Justyna Wojtkowiak (kl. IV a), Oliwia Garkowska (kl. IV a) i Maciej Gawroński (kl. IV a). Otrzymali oni cenne nagrody w postaci słuchawek. Gratulujemy uczniom wyróżnień i życzymy kolejnych sukcesów.

  Więcej informacji na temat Gali można znaleźć się na stronie www.cdew.pl.
 • Podsumowanie projektu
  "eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan"

  Uroczystość odbyła się 17 czerwca 2015 roku w naszej szkole. Zebranych powitała dyrektor szkoły Arleta Szkudlarek. Wśród zaproszonych gości powitała pana Macieja Bratborskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., pana Bolesława Kasprzaka, prezesa stowarzyszenia "Z pomocy zrodziła się przyjaźń Koźmin Wlkp. - Belheim", panią Małgorzatę Michalską, wiceprezesa tego stowarzyszenia, panią Irmę Geissert, prezesa stowarzyszenia w Belheim oraz panią Barbarę Opielewicz, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp.

  Pani dyrektor przypomniała założenia projektu oraz korzyści, jakie uczestnictwo w projekcie przyniosło uczniom i szkole. Szkoła wzbogaciła się w sprzęt komputerowy wysokiej jakości, a uczniowie rozwijali swoje różnorodne umiejętności.

  Następnie uczniowie prezentowali życiorysy wybranych bohaterów. Należą do nich:

  • Józef Marciniec – dyrektor Szkoły Ogrodniczej w Koźminie Wlkp.
  • Albin Batycki – wybitny tenisisty na wózku, społecznik,
  • Jan Piela – nauczyciel języka polskiego w LO, autor unikatowych zdjęć naszego miasta,
  • Wacław Świętek – działacz PTTK, organizator rajdów dla dzieci i młodzieży,
  • ksiądz prałat Stanisław Goj – pierwszy proboszcz parafii p.w. św. Stanisława B. M., odbudował kościół parafialny i kościółek św. Trójcy, nawiązał współpracę z parafią św. Mikołaja w Belheim,
  • Władysław Bąk – pierwszy lekarz w Koźminie po II wojnie światowej, inicjator budowy szpitala,
  • Maria Domicz – dyrektor LO w Koźminie Wlkp., organizatorka obozów harcerskich,
  • Jadwiga Kurzawska - pielęgniarka, prezes PCK oraz PZERiI, kierowała pracą sióstr PCK.

  Zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzenia prezentacji i zdjęć, wysłuchania wywiadów i obejrzenia filmów wykonanych przez uczniów.

  Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

  W drugiej części spotkania opiekunowie wraz z uczniami wręczali gościom symbolicznego kwiatka i podziękowanie następującej treści:

  „Przygotowanie tej niezwykłej publikacji nie byłoby możliwe bez wsparcia osób, które poświęciły swój czas, aby pomóc nam – młodym Encyklopedystom. Dzięki Pana/Pani zaangażowaniu udało nam się stworzyć biogram lokalnego bohatera, którego życie i działalność będą inspirowały kolejne pokolenia Wielkopolan”.

  Miłym akcentem były słodkie upominki dla uczestników projektu wręczone im przez panią Irmę Geissert. Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia, a następnie zaproszeni goście, dzieci i ich rodzice udali się na poczęstunek. Była to okazja do wymiany opinii, doświadczeń i indywidualnych podziękowań. Osoby zainteresowane treścią encyklopedii zapraszamy do przeczytania biogramów na stronie internetowej www.cdew.pl.
 • XII FESTYN RODZINNY I STANISŁAWKI

  W niedzielne popołudnie 14 czerwca 2015 roku po raz dwunasty spotkaliśmy się w "Trójce", aby wspólnie bawić się i miło spędzać czas na festynie rodzinnym.

  Atrakcje zostały przygotowane przez rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Festyn rozpoczął się o godzinie 15:00. Wszystkich przybyłych gości przywitała pani dyrektor Arleta Szkudlarek, ksiądz proboszcz Marek Spychała oraz pani Marzena Kotowska z ramienia Rady Rodziców. Zaraz po uroczystym powitaniu nastąpiło podsumowanie konkursu "Przyłapani na czytaniu", zorganizowanego przez bibliotekarkę szkolną panią Beatę Adamiak. Ponieważ konkurs odbywał się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy, włodarz miasta pan Maciej Bratborski wręczył nagrody zwycięzcom i wyróżnionym.

  Podczas imprezy można było posilić się na prowadzonych przez rodziców stoiskach gastronomicznych, gdzie serwowano: kiełbasę z grilla, karkówkę, kaszankę, frytki, zapiekanki, ciasto, lody, koktajle, zimne napoje oraz kawę i herbatę. Amatorów festynowego jedzenia nie brakowało, dlatego rodzice serwujący wszystkie te pyszności, mieli ręce pełne roboty.

  Naszą imprezę uświetnił także gość specjalny pan Marcin Kapała. Jest on brązowym medalistą Mistrzostw Europy w Trójboju Siłowym a także wielokrotnym mistrzem Polski juniorów i seniorów. Z chęcią odpowiadał na pytania najmłodszych i tych trochę starszych a po spotkaniu rozdawał autografy.

  Podczas festynu można było obejrzeć występy artystyczne naszych uczniów a także gościnne występy zespołu No Name Kids prowadzonego przez pana Adama Mazurowskiego.

  Dla gości festynu przygotowano wiele atrakcji m.in. rzut do celu, koło szczęścia, malowanie twarzy, biżuterię dziecięcą. Organizatorzy festynu nie zapomnieli o najmłodszych. Dzieci mogły wyszaleć się na dmuchanej zjeżdżalni i na placu zabaw.

  Na sali gimnastycznej można było zagrać w gry planszowe, obejrzeć wystawę pokonkursową "Przyłapani na czytaniu" oraz zobaczyć modele wykonane na kółku modelarskim działającym w naszej szkole i przy GZiK.

  Przez cały czas trwania festynu można było zakupić losy. Na szczęśliwców czekały atrakcyjne nagrody. Jednak to właśnie losowanie głównej nagrody, jaką był rower ufundowany przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną wzbudziło najwięcej emocji. Wygrany los wylosowała pani dyrektor Arleta Szkudlarek a szczęśliwym nabywcą nagrody głównej okazał się uczeń klasy IV Ruben Simoes Alves. Radości nie było końca.

  Kolejna udana impreza za nami. Wszyscy bawiliśmy się wspaniale. Na pewno nie odnieślibyśmy kolejnego sukcesu, gdyby nie rodzice, którzy wspierają nas w każdej sytuacji i nie żałują swojego czasu i pracy, aby pomóc nam, nauczycielom, uczniom w każdym przedsięwzięciu. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
 • Wycieczka klas trzecich do Kalisza 08.06.2015 r.
  - opiekunowie ks.P.Kapała, E.Szymczak, D.Wawrzyniak
 • Światowy Dzień Chorego jest dobrą okazją by pochylić się nad tajemnicą choroby. 6 czerwca 2015 r. w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika odbyła się msza św. w intencji chorych. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły z klasy I b, II a, III b wraz z wychowawcami panią Ewą Dubisz, Iloną Krzyminską, Danutą Wawrzyniak przygotowali program artystyczny. Piosenką, wierszem oraz grą na keyboardzie umilono seniorom czas. Na zakończenie części artystycznej dzieci zaśpiewały "Sto lat" wręczyli gościom upominek, sami też zostali obdarowani słodyczami. Goście z ogromnym wzruszeniem i wdzięcznością nagrodzili młodych artystów gromkimi brawami.
 • Wycieczka Gniezno - Biskupin 29.05.2015 r.
  klasa III a, III b - opiekunowie Ewa Szymczak, Danuta Wawrzyniak
 • Wycieczka Rogowo - Wenecja - Biskupin 28.05.2015 r.
  klasy II a, II b • Dzień Matki to dzień szczególny dla dzieci. W tym dniu mamy obchodzą swoje święto. Dzieci z klasy III b zaprosiły swoje mamy do szkoły 25 maja 2015 r. Przygotowały wiersze, piosenki oraz utwory grane na keyboardzie przez ucznia naszej klasy. Po występach dzieci zaśpiewały mamom "Sto lat", wręczyły upominki. Dzieci zaprosiły mamy do wspólnego tańca. Zabawa była przednia. Słodki poczęstunek był okazją do dzielenia się wrażeniami z klasowej uroczystości. Wszystkie mamy były pełne uznania dla swoich pociech. Dzieci były dumne, że w tak piękny sposób mogły Im podziękować za wszystko co dla Nich zrobiły i robią. Było to naprawdę wielkie przeżycie!

  Danuta Wawrzyniak
 • Święto Matematyki klas I-III i oddziału przedszkolnego
  - 25. 05.2015 r.
 • Zdjęcia z wycieczki do Kotliny Jeleniogórskiej kl. IVa, IVb i VIa
  - 21 - 22.05.2015
 • Wycieczka do Karpacza 14-15.05.2015 r.
  - klasy Va, Vb, IIIb
 • Dnia 5 maja w naszej szkole odbył się apel poświęcony 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt historii z Polski uczniowie klasy Va wraz z opiekunami przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, po którym nastąpiła część artystyczna. W wystąpieniu nie zabrakło odwołań do trudnych momentów w dziejach Polski, z których zawsze udawało nam się wyjść dumnie. Recytacjom towarzyszyły dźwięki pieśni "Trzeci Maj". Była to znakomita okazja do ukazania naszym uczniom przywiązania do symboli narodowych i żywa lekcja historii Polski, o której nie możemy zapominać.
 • DZIEŃ ZIEMI 2015

  Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest w Polsce od 1990 roku. Przybliża on problemy związane ze współczesną ekologią. To także okazja do podjęcia dyskusji na temat zagrożeń dotyczących naszej planety i ochrony środowiska naturalnego, co może prowadzić do drobnych ale rzeczywistych zmian postaw społecznych. Dzień Ziemi jest bardzo ważnym dniem w roku, ponieważ przypomina nam o wartości naszej planety. W ten sposób już od dziecka budzi się w człowieku potrzebę dbania o środowisko.

  Z okazji Dnia Ziemi opiekunowie LOP zorganizowali dla uczniów naszej szkoły spotkanie w otoczeniu pięknej wiosennej przyrody. W parku przy ulicy Bernardyńskiej uczniowie brali udział w konkursach i warsztatach przyrodniczych.

  Ponadto w szkole zorganizowano wystawkę prac uczniowskich, na których przedstawiono zagrożenia dla Ziemi wynikające z eksploatacji środowiska oraz sposoby dbania o naszą planetę.
 • Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

  19 maja 2015 r. o godz. 9.00 trzecioklasiści ponownie przystąpili do badania swoich umiejętności przez Instytut Badań Edukacyjnych. Pokażą one mocne i słabe strony uczniów z zakresu języka polskiego i matematyki, pomogą nauczycielom lepiej planować dalszą pracę z uczniami, sprawdzą, czy szkoła pomogła im rozwinąć umiejętności rozumowania, myślenia strategicznego, argumentowania, wnioskowania czy dokonywania interpretacji.

  Te informacje pomogą w ocenie tego, z czym uczniowie sobie już świetnie radzą oraz nad czym muszą jeszcze popracować.
  Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem

  16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich naszej szkoły przystąpili do Sprawdzianu Trzecioklasisty "Franek czyta". Miał on na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Sprawdzian rozpoczął się 5 minutowym filmem terapeutycznym z Bratkiem, którego zadaniem było zniwelowanie stresu wywołanego sprawdzianem. Następnie uczniowie przystąpili do rozwiązania testu z języka polskiego, a po krótkiej przerwie – z matematyki. Trzecioklasiści z wykonania zadań byli zadowoleni.

  D. Wawrzyniak, E. Szymczak
 • Z wizytą w Ośrodku Kultury.

  15 kwietnia 2015 r. uczniowie klasy III b wzięli udział w warsztatach plastycznych. Rysunek przy sztaludze pozwolił na rozwijanie talentu, zdobycie podstawowych umiejętności i wiedzy o sztukach plastycznych, ale również świetna zabawa rozwijająca wyobraźnię. Warsztaty pod hasłem "Wiosna" prowadziła pani Mariola Malinowska.

  Danuta Wawrzyniak
 • KONKURS RSU NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

  Rada Samorządu Uczniowskiego zorganizowała konkurs na kartkę wielkanocną. Wpłynęło bardzo dużo ciekawych prac. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Nagrody ufundowane przez RSU zostały wręczone na apelu szkolnym.
  Gratulujemy!

  Wyniki:
  I miejsce – Marcin Łąkowski kl. II b i Jakub Borowczyk kl. III b
  II miejsce Bartek Nowak kl. I b

  RSU

  KONKURS "NADESZŁA JUŻ WIOSNA"

  W konkursie plastycznym zorganizowanym przez RSU
  I miejsce zajął Piotr Wojtkowiak z kl. I c

  Wyróżnienia otrzymali:
  Patryk Gurzyński kl. I a
  Monika Brdys kl. I c
  Agata Szymczak kl. III b
  Jakub Pietrowski kl. II b
  Wiktoria Stasiak kl. III a

  Gratulujemy! RSU
  KONKURS NA WIELKANOCNY WYSTRÓJ KLAS

  Rada Samorządu Uczniowskiego zorganizowała konkurs na wielkanocny wystrój klas. Komisja w składzie: pani dyrektor Arleta Szkudlarek, pani wicedyrektor Iwona Domańska oraz pani Joanna Bratborska miała bardzo trudne zadanie. Wszystkie klasy były pięknie udekorowane, jednak należało wybrać zwycięzców. Pierwsze miejsce w kategorii klas I-III zdobyła klasa III b, a w kategorii klas IV-VI klasa IV a.

  Zwycięzcom gratulujemy.
  RSU
 • "Sowy polskich lasów"
  Spotkanie z okazji Dnia Ziemi.

  13 kwietnia 2015 r. gościliśmy w naszej szkole pana Jakuba Wojdeckiego specjalistę ds. edukacji leśnej w Nadleśnictwie Jarocin i pana Wiktora Eliasza przedstawiciela Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. Na początku spotkania dyrektor szkoły Arleta Szkudlarek powitała gości. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych na temat "Sowy polskich lasów". Miesiąc kwiecień to czas liczenia sów w Polsce. Dodatkowo trwający okres lęgowy ptaków był doskonałą sposobnością zapoznania dzieci z ptasimi domami, jej mieszkańcami. Uczniowie podczas prezentacji dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat życia sów w naszym kraju. Sowy to ciągle mało znane, tajemnicze i niezwykłe ptaki. Choć nie cieszą się specjalną sympatią ludzi, są jedną z najciekawszych grup ptasiego świata. Mają szereg subtelnych barw, kształtów i imponujących przystosowań do widzenia w nocy, doskonałego słyszenia czy bezszelestnego latania. Sowa to symbol mądrości od czasów starożytnej Grecji. Dzięki zaprezentowanym odgłosom sów pan Janusz Wojdecki przeniósł dzieci w świat skrzydlatych łowców.

  Spotkaniem rozpoczęto współpracę naszej szkoły z Nadleśnictwem Jarocin oraz Rodzinnym Ogrodem Działkowym w Koźminie Wlkp. Następnym etapem będzie zawieszenie budek lęgowych przez dzieci na terenie ROD oraz możliwość podejrzenia wnętrza domków z wykorzystaniem kamery na wysięgniku.

  Opiekunowie LOP

 • Wraz z kończącym się czasem Wielkiego Postu i nadchodzącym Świętem Wielkanocy, uczniowie naszej szkoły razem z opiekunami – p. Bernadetą Gryszka i p. Mariolą Marchwicą, przygotowali uroczysty apel pt. "TYLKO W BOGU MOJE JEST ZBAWIENIE".

  W krótkiej inscenizacji pokazali jaką wielką wartość w oczach Stwórcy ma każdy z nas. Przedstawili życie człowieka, począwszy od powołania do życia, przez zawiłe drogi z czyhającymi nań pokusami, liczne upadki w grzech, wynikające z naszych słabości do otaczających nas dóbr materialnych, zajmowania czołowego miejsca w społeczeństwie, wizerunku itp., aż do wyzwolenia z diabelskich sideł.

  Uczniowie wyraźnie pokazali, że droga powrotu do wolności z grzechu wcale nie jest prosta i sami nie mamy takiej mocy, by się wyzwolić. Na szczęście Bóg jest potężniejszy od naszych słabości, grzechów i przychodzi nam z pomocą. To On daje nam Zbawienie. A wszystko to, co robi – robi z bezinteresownej miłości.

  Krzyż Chrystusa jest dla nas znakiem zwycięstwa nad złem i śmiercią, a Jego pusty grób znakiem nadziei na życie wieczne. Życie jest silniejsze niż śmierć.
 • SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

  1 kwietnia 2015 roku 27 uczniów naszej szkoły przystąpiło do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Wszyscy tego dnia wyglądali bardzo uroczyście i wizytowo. Pierwszy raz pisano sprawdzian według nowych zasad. Zmagania z językiem polskim i matematyką rozpoczęły się o godzinie 9.00. Na sali gimnastycznej pisało 19 uczniów, natomiast w swojej sali lekcyjnej 8 uczniów. Uczniowie pracowali ze spokojem i skupieniem. Przerwę miedzy częścią I a II wykorzystali zgodnie z zaleceniem Rzecznika Praw Dziecka na "głęboki oddech, na wyciszenie, zebranie myśli i przygotowanie się do kolejnych zadań". O godzinie 11.45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu – z języka angielskiego.

  Z ulgą możemy stwierdzić, że sprawdzian szóstoklasisty 2015 już za nami!

  Na wyniki czekamy do 29 maja 2015 r.
 • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  W tym roku rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Przemysław, który w naszej szkole przygotowuje uczniów klas trzecich do I Komunii św. Zapoznaliśmy się z tajemnicą Królestwa Bożego. Dowiedzieliśmy się, że jedynym i najlepszym Królem naszym jest Bóg i tylko w Jego królestwie naprawdę będziemy szczęśliwi. Tylko grzech jest takim murem, który odgradza nas od Boga.

  Dzieci przedszkolne i uczniowie chętnie włączyli się w wspólny śpiew i rysowanie kredkami zwierząt. Byli oni bardzo aktywni podczas rekolekcji, z zainteresowaniem słuchali nauk rekolekcyjnych.

  Rekolekcje zakończyły się Eucharystią i pojednaniem się z Bogiem poprzez przystąpienie dzieci starszych do sakramentu pokuty.

  Mariola Marchwicka
 • DZIEŃ TALENTÓW

  "Talent jest to kawałek szlachetnego, lecz surowego metalu. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje".

  Stanisław Staszic

  Choć od dawien dawna, pierwszy dzień wiosny kojarzył się wszystkim uczniom z wagarami, to w naszej szkole jest inaczej. Nikt nie myśli o wagarowaniu, gdyż nam jest bardzo wesoło, kolorowo i radośnie. Tegoroczny dzień przebiegał pod znakiem humoru i dobrej zabawy a przyświecała mu myśl, iż zdrowy humor to umiejętność śmiania się z siebie razem z innymi, a nie śmianie się z innych (Jep Hostetler).

  20 marca cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej, aby podziwiać koleżanki i kolegów, którzy wzięli udział w dniu talentów. Na scenie kilkudziesięciu młodych artystów, prezentowało swoje niezwykłe umiejętności. Tradycja ta kontynuowana jest od wielu lat. Zainteresowanie występami oraz liczba uczniów prezentujących swoje umiejętności przerosły oczekiwania organizatorów.

  Obchody Dnia Talentów należy uznać za bardzo udane. Wszystkim młodym artystom i pasjonatom życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że kolejny Szkolny Dzień Talentów będą okazją do odkrycia i prezentacji nowych uzdolnień oraz pasji.
 • Kolejne informacje dotyczące projektu CDEW

  II edycja projektu "eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan" dobiega końca.

  Grupa pani Małgorzaty Garlińskiej zbierała informacje na temat życia oraz działalności zawodowej i społecznej pani Jadwigi Kurzawskiej i pani Marii Domicz.

  W związku z tym uczniowie przeglądali kroniki szkolne w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp. oraz dostępne publikacje w Bibliotece Publicznej. Odwiedzili Klub Seniora, gdzie rozmawiali z panią Renatą Łąkowską, Anną Parużyńską oraz panią Seweryną Filipiak, z-cą przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przeglądali kroniki klubu oraz wysłuchali wspomnień seniorów o pani Jadwidze Kurzawskiej. W poszukiwaniu informacji udali się także do Muzeum Ziemi Koźmińskiej. Pomocy nie odmówili uczniom członkowie rodzin wybranych postaci, którzy chętnie spotykali się z uczniami, przekazywali pamiątki rodzinne, dzielili się wspomnieniami. Uczniowie na bieżąco wykonywali dokumentację fotograficzną, przygotowując się do pełnego opracowania biogramów.

  Grupa pani Alicja Gawrońskiej opisuje postać ks. prałata Stanisława Goja oraz doktora Władysława Bąka. Uczniowie przeprowadzili wywiady dotyczące życia i działalności księdza: z panią Gabrielą Dopierała (dyrygentką chóru im. Czesława Czypickiego), panią Małgorzatą Michalską (zastępcą prezesa Stowarzyszenia "Z pomocy zrodziła się przyjaźń"), panem Bolesławem Kasprzakiem (prezesem Stowarzyszenia) oraz panem Markiem Wiecznym (kościelnym parafii p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie Wlkp.). W celu uzyskania informacji na temat pracy doktora Władysława Bąka uczniowie spotkali się z córką doktora, panią Jolantą Cyunczyk, panią Bronisławą Grzegorek (byłym pracownikiem szpitala) oraz panią Krystyną Paleczną (znajomą lekarza). Ponadto przeglądali kroniki szkolne oraz kronikę parafialną. Zwiedzili również Muzeum Ziemi Koźmińskiej. Uzyskane informacje podczas spotkań, wywiadów oraz zdjęcia zostaną wykorzystane przy zapisywania biogramów opisywanych bohaterów.

  Ponadto wszyscy uczniowie chętnie brali udział w internetowej "Grze" sprawdzającej ich ogólną wiedzę o regionie, geografię i biologię Wielkopolski oraz wiedzę na temat lokalnych legend i podań.
 • Ogólnopolski Dzień Matematyki

  Ogólnopolski Dzień Matematyki - 12 marca 2015 roku wyznaczony został na Święto Matematyki, które zostało zapoczątkowane przez organizację World Education Games w 2007 roku. Wielkopolski Kurator Oświaty zachęcała nauczycieli do podejmowania działań edukacyjnych, dzięki którym Dzień Matematyki pokaże uczniom, że poprzez gry i zabawy matematyczne nauka może być przyjemna i radosna. Uczniowie naszej szkoły świętowali z Królową Nauk poprzez rozwiązywanie rebusów i różnych łamigłówek. Został podsumowany konkurs plastyczny dla uczniów klas czwartych "Układamy tangramy", w którym I miejsce zdobyła Gabriela Ulka (kl. IV a), II miejsce przypadło Kacprowi Oleszakowi (kl. IV b), a III miejsce – Maciejowi Gawrońskiemu (kl. IV a). Wręczono również nagrody uczniom klas piątych, którzy uczestniczyli w konkursie plastycznym "Matematyczny portret zimy". Byli to następujący uczniowie: Oliwia Gajewska (kl. V b) – I miejsce, Pola Pawlak (kl. V a) – II miejsce, Wiktoria Niemiec (kl. V a) – III miejsce. Nagrody w konkursach plastycznych ufundowała pani Ilona Krzyminska. Pani w-ce dyrektor szkoły Iwona Domańska przekazała uczniom okolicznościowy zegar z napisem „Czas na matematykę”. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z liczbą Pi, której święto obchodzone jest 14 marca. W 2015 roku Dzień Liczby Pi ma szczególne znaczenie. W tym roku data wraz z godziną 9 h 26 min 53 sekundy utworzą dziesięć początkowych cyfr ludolfiny (3 14 15 9 26 53). Taka sytuacja będzie za 100 lat.

  Ciekawostki dotyczące liczby Pi

  Liczba Pi jest liczbą niewymierną, określającą stosunek długości okręgu do długości jego średnicy.

  π = 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510...

  Symbol π został pierwszy raz użyty w 1706 roku przez matematyka angielskiego Wiliama Jonesa. W powszechne użycie wszedł dopiero w połowie XVIII wieku po wydaniu Analizy L. Eulera. Najważniejszą w historii liczby π, prawdziwie przełomową datą był rok 1882, w którym matematyk niemiecki F. Lindemann wykazał ostatecznie, że liczba π jest liczbą przestępną. Liczba Pi nazywana bywa często "ludolfiną". Nazwa "ludolfina" pochodzi od imienia matematyka holenderskiego Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 35 cyfr po przecinku.

  Mnemotechnika liczby Pi

  Zapamiętanie kilkunastu początkowych cyfr po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby Pi, nie jest sprawą łatwą, lecz tutaj matematyce przychodzi na pomoc poezja. Znane są wiersze, które bardzo prosto rozwiązują ten problem. Licząc litery w poszczególnych wyrazach otrzymujemy kolejne cyfry Pi. Liczba Pi weszła także do języka potocznego: "pi razy oko". Oto niektóre z wierszy i powiedzeń:

  Polska trawestacja wiersza rosyjskiego

  Kto z woli i myśli zapragnie
  Pi spisać cyfry, ten zdoła...

  Liczba Pi [Wiersz Wisławy Szymborskiej]

  Podziwu godna liczba Pi
  trzy koma jeden cztery jeden.
  Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
  pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
  Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
  osiem dziewięć obliczeniem
  siedem dziewięć wyobraźnią,
  a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
  cztery sześć do czegokolwiek
  dwa sześć cztery trzy na świecie.
  Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
  podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
  Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
  nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
  potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
  przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
  przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
  O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
  Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
  A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
  mój numer telefonu twój numer koszuli

  rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
  ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
  obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
  w którym słowiczku mój a leć, a piej
  oraz uprasza się zachować spokój,
  a także ziemia i niebo przeminą,
  ale nie liczba Pi, co to to nie,
  ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
  nie byle jakie osiem,
  nieostatnie siedem,
  przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
  do trwania.

  Wiersz ułożony podczas zmagań sportowych na Mundialu w Argentynie:

  Już i Lato i Deyna
  strzelili do bramki obcej
  dwa karne
  Lubański dostrzegł mistrza Szarmacha
  gdy on tak wypuścił cios szacha
  że zdobyć musi cel gry
  krzyknął Gol na Mundial Argentyna.
 • Warsztaty matematyczne
  połączone z turniejem szachowym, warcabowym oraz "3 x Happy"

  27 lutego uczniowie z klas IV i V wzięli udział w warsztatach matematycznych. Układali oni tangramy oraz przygotowali hasła o Matematycznym Zoo, zachęcające do uczenia się matematyki korzystając z zasobów portalu matzoo.pl. Członkowie kółka matematycznego prowadzonego przez Alicję Gawrońską będą ubiegać się podobnie jak w roku ubiegłym o otrzymanie certyfikatu Przyjaciela Matzoo. Ponadto został zorganizowany turniej "3 X Happy", w którym uczestnicy układali na czas łamigłówki Happy o różnym poziomie trudności. Uczniowie pod okiem pana Łukasza Mikołajczyka rywalizowali ze sobą w turnieju szachowym oraz warcabowym. Ponadto uczestnicy spotkania grali w grę planszową "Polowanie na Robale", w której wcielili się w role kurczaków walczących o jak najlepsze porcje robali znajdujące się na ruszcie.
 • Wyjazd na basen do Jarocina - 24.02.2015 r.
 • "Zwierzęta – przyjaciółmi człowieka"

  W poniedziałek, 23 lutego 2015 r. spotkali się w naszej szkole miłośnicy zwierząt. W pierwszej części spotkania dziewczyny zaprezentowały swoje zwierzątka domowe. Agnieszka opowiedziała o pielęgnacji koszatniczki, która czuła się wśród dzieci bardzo swobodnie. Kamila pokazała wiewiórkę burunduk i omówiła jej zwyczaje. W drugiej części spotkania uczniowie spotkali się z panią Joanną Garlińską, członkiem Krotoszyńskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, która zapoznała ich z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie. Pokazała prezentację ukazującą metamorfozy zwierząt, ich historie, problemy adopcji. Szczególnie wzruszyła wszystkich historia pieska Maksia, który uczestniczył w spotkaniu i od wszystkich domagał się głaskania. Na zakończenie uczestnicy spotkania wykonali prace na temat: "O czym marzy pies ze schroniska?"
 • Pierwsza pomoc,
  czyli
  "Ratujemy i uczymy ratować"

  19 lutego 2015 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie poświęcone nauce udzielania i wzywania pomocy. Na spotkanie zaproszono gości: pielęgniarkę szkolną, panią Donatę Lewandowicz oraz studenta medycyny, Adriana Szkudlarka. Podczas zajęć wykorzystano materiały otrzymane od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: fantomy, atrapy telefonów komórkowych, filmy instruktażowe oraz "Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy". Uczniowie mieli możliwość przeprowadzania pod fachowym okiem naszych gości resuscytacji na fantomach. Wszystkie dzieci otrzymały certyfikaty ukończenia kursu pierwszej pomocy oraz książeczki, które zawierają najistotniejsze wiadomości na ten ważny temat.

  M. Garlińska, D. Wawrzyniak
 • Ferie zimowe!!!

  17.02.2015 r. nasza szkoła zorganizowała wyjazd dla dzieci do Aquaparku w Jarocinie. Celem wyjazdu było kształtowanie nawyków prozdrowotnych, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych, wyposażenie uczestników wyjazdu w podstawowy zasób umiejętności ruchowych umożliwiających udział w pływaniu rekreacyjnym oraz wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. W drodze powrotnej dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami, a czas wspólnie spędzony na basenie był świetną zabawą dla wszystkich uczestników.
 • Karnawał niech żyje karnawał!

  W czasie ferii, 16 lutego 2015 roku w naszej szkole odbył się "Balik karnawałowy", w którym uczestniczyli uczniowie klas I - III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Natomiast dzień później, 17 lutego 2015 r. uczniów klas IV-VI zaproszono na "Dyskotekę walentynkową". Wszyscy przy rytmach wesołej muzyki bawili się pod bacznym okiem swoich wychowawców. Podczas zabawy nie zabrakło konkursów przygotowanych przez członków RSU. Taniec parami na gazecie niejednego z uczestników konkursu rozbawił do łez. Uczniowie bardzo chętnie i wytrwale uczestniczyli w rywalizacji, zaś ich wysiłek został nagrodzony słodyczami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Radę Rodziców.

  Rada Samorządu Uczniowskiego
 • Finał akcji Wszystkie Kolory Świata już za nami

  13 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się impreza Wszystkie Kolory Świata. Akcja ta została ogłoszona przez UNICEF, a jaj ambasadorem została w tym roku Majka Jeżowska.

  Przez kilka miesięcy uczniowie naszej szkoły szyli laleczki, reprezentantów różnych państw świata. Uśmiechały się do nas Indianki, Hinduski, Chinki, Japonki, Murzynki, oczywiście Polki i inne Europejki. Nie zabrakło piłkarzy, kowbojów. Słowem przedstawiciele "wszystkich kolorów świata" zdobili nasze klasy. Do 13 lutego, kiedy to odbył się finał akcji. Nasze laleczki zdobyły nowych opiekunów, a pieniądze zebrane podczas imprezy zostały przekazane dzieciom z Sudanu Południowego. Kwota, która została zebrana przerosła nasze oczekiwania. Stało się to za sprawą rodziców, dziadków naszych dzieci oraz innych sponsorów, którzy nie żałowali pieniędzy na zakup maskotki. Podziękowania należą się również pani Danucie Szpakowskiej, pani Marzenie Domeńskiej - sołtys Czarnego Sadu oraz pani Wiolecie Stasiak, które zakupione laleczki przekazały dla dzieci z Domu Dziecka w Górze. Podwójna pomoc! Bardzo zaangażowane były dzieci – autorzy lalek, członkowie kółka humanistycznego, RSU. Samodzielnie prowadziły licytacje i z dumą odkładały zarobione pieniądze. Między licytacjami goście mogli podziwiać zdolności artystyczne naszych uczniów. Okazało się, że pomaganie może być przyjemnością. Rozpoczęliśmy ferie ze świadomością, że dzięki nam gdzieś daleko jakieś dziecko rozjaśni twarz uśmiechem. To naprawdę miłe uczucie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
 • "Drzwi otwarte"

  12 lutego w naszej szkole odbyły się "drzwi otwarte", podczas których przyszli uczniowie mogli poznać szkołę, w której od września rozpoczną naukę. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami powitani zostali przez panią dyrektor, a następnie zaproszeni na część artystyczną pt. "Ambaras w bajkowym lesie" przygotowaną przez uczniów klas trzecich. Po występie dzieci uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli a rodzice mogli wysłuchać prelekcji pt. "Moje dziecko idzie do I klasy" wygłoszonej przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie. Możliwa była również konsultacja pedagogiczna i psychologiczna z pracownikami poradni. Rodzice zapoznali się również z prezentacją przybliżającą życie codzienne szkoły – zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz szereg zajęć dodatkowych umożliwiających pełny rozwój dzieci jak również historię i tradycje szkoły. Podczas prezentacji rodzice mogli skorzystać z kawiarenki, a dzieci otrzymały słodkie upominki. Każdy z gości otrzymał folder promujący szkołę oraz wydanie gazetki szkolnej "Szkolne wieści Trójki – 3maj z 3". Rodzice wraz z dziećmi zwiedzili całą szkołę, tym samym mogli zapoznać się z salami lekcyjnymi i ich bogatym wyposażeniem zarówno w pomoce dydaktyczne jak i sprzęt audiowizualny, który uatrakcyjnia codzienną naukę. Mamy nadzieję, że zaproszeni goście miło spędzili to popołudnie poznając naszą szkołę i już we wrześniu spotkamy się ponownie!
 • Spotkanie z gimnazjalistami.

  W piątek, 30 stycznia 2015 roku, uczniowie klasy szóstej wraz z rodzicami uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem, nauczycielami i uczniami Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

  Podczas spotkania uczniowie gimnazjum zaprezentowali swoje umiejętności, przedstawiając jednocześnie bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w ich szkole.

  Na początku pan Michał Wawrzyniak, nauczyciel wychowania fizycznego, zapoznał zebranych z osiągnięciami uczniów w różnych dziedzinach sportu. Spotkanie umilał występ zespołu wokalno – instrumentalnego, w skład którego oprócz uczniów wchodzą także nauczyciele. Członkowie grupy teatralnej "10.50" zaprezentowali wiersz Aleksandra Fredry "Paweł i Gaweł". Zręcznością pochwalili się uczniowie, którzy trenują w grupie cyrkowej. Natomiast inna grupa uczniów zaproponowała kilka ciekawych doświadczeń chemicznych i fizycznych. W trakcie spotkania zebrani obejrzeli prezentację przedstawiającą pracę i osiągnięcia gimnazjalistów i ich opiekunów.

  W drugiej części spotkania uczniowie wraz z rodzicami wysłuchali informacji przekazanych przez dyrektora gimnazjum, pana Arkadiusza Zmyślonego.

  Ponadto pan Dyrektor zaprosił uczniów wraz z ich rodzicami na "drzwi otwarte", które odbędą się w dniu 7 lutego w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. od godz. 10.00 - 14.00.

  Małgorzata Garlińska
 • Dyskoteka klasy III b

  29 stycznia 2015 r. uczniowie klasy III b wraz z wychowawcą Danutą Wawrzyniak i rodzicami zorganizowali dyskotekę szkolną. Już od progu było słychać dźwięki dobrej muzyki z płyt oraz gry na organach, którą uprzyjemnił nam Michał Niemiec. Zagrał piękną wiązankę dla wszystkich uczniów i wychowawcy. Wszyscy się świetnie bawili, a gdy ktoś poczuł zmęczenie mógł pójść napić się soku lub zjeść pyszne ciastka, które zostały przygotowane przez rodzica uczniów. Była masa śmiechu i wesołych pląsów. Około godziny 18.10 wszyscy poszli do domów smutni, że ta dyskoteka tak szybko się skończyła, ale pełni pozytywnych wrażeń i dobrych emocji.
 • Patrol ekologiczny Trójki ruszył do akcji

  Samorząd uczniowski w naszej szkole bierze udział w projekcie i konkursie "Drugie Życie Baterii", organizatorem akcji jest ERP Batteries Poland Sp. z o.o. Naszym zadaniem jest poszerzenie wiedzy na temat elektrośmieci, zachęcenie do zbierania baterii, prawidłowego postępowania z nimi i zbierania oraz przekazywania odpowiednim firmom.

  Mamy do wykonania wiele zadań, na razie się uczymy, o kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco! Trzymajcie za nas kciuki, mamy nadzieję, że razem z nami zadbacie o nasze środowisko.

  Na razie zbierajcie baterie! Nie wyrzucajcie ich do kosza na śmieci! Są bardzo niebezpieczne!

  Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji. Mamy nadzieję, że się sporo nauczycie!

  https://prezi.com/q8b14w96tosd/patrol-ekologiczny/

  RSU
  Akcja "Przywróćmy dzieciom uśmiech"

  Aktualnie prowadzimy projekt pod nazwą "Przywróćmy dzieciom uśmiech". Celem akcji jest zebranie środków finansowych na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka. Akcja polega na zbieraniu przez uczniów makulatury i przekazywaniu jej na rzecz fundacji. Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznaczy na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka.

  Pomoc będzie realizowana w szczególności przez:

  • dofinansowanie remontów i wyposażenia placówek,
  • finansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych,
  • zakup zabawek,
  • opłaty za zajęcia sportowe i rekreacyjne,
  • zakup środków higienicznych,
  • organizowanie i finansowanie wyjazdów wakacyjnych.

  Informacja dla uczniów

  1. Zbiórka trwa do 6 czerwca 2015 roku.
  2. Makulatura to gazety, czasopisma, pojedyncze kartki, zużyte.
  3. Przynosimy makulaturę zważoną.
  4. Pierwsza zbiórka odbędzie się 3 marca 2015 roku.

  DYREKCJA SZKOŁY ORAZ GROPO PEDAGOGICZNE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W AKCJI.
  Zdrowy uczeń – aktywny uczeń

  W ramach realizowanego projektu "Zdrowy uczeń – aktywny uczeń" zorganizowane zostały 3 spotkania z dietetykiem, p. Katarzyną Kowalską.

  • I spotkanie - dla uczniów klas IV – VI
  • II spotkanie - dla uczniów klas I – III oraz oddziału przedszkolnego
  • III spotkanie - dla rodziców

  Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zasadami zdrowego odżywiania, dowiedzieli się jakie najczęściej popełniają błędy żywieniowe. Starsi uczniowie oraz rodzice zostali ostrzezeni przed stosowaniem wszelkich bardziej lub mniej znanych, ale szeroko popularyzowanych diet, wskazując im skutki uboczne, które mogą wystąpić. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzieli się także, o które produkty warto wzbogacać swoją dietę, a które są im zbędne oraz jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność ruchowa.
  Podaj łapę!

  Od jesieni do wiosny uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akcji pomocy bezdomnym zwierzętom. W ciągu miesiąca grudnia 2014 roku zebraliśmy ponad 30 kg karmy oraz koce. Wszystko przekazaliśmy pracownikom oczyszczalni ścieków w Koźminie Wlkp., którzy dokarmiają bezdomne psy z terenu naszej gminy. Na tym akcja nie kończy się. W dalszym ciągu będziemy zbierać karmę, koce oraz drobne datki dla zwierząt. Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie naszej akcji.

  Opiekunowie LOP
 • Boże Narodzenie

  Boże Narodzenie to prezenty, pięknie ubrana choinka, śpiew kolęd, składanie sobie życzeń. Towarzyszy temu radosna świąteczna atmosfera. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami: B. Gryszką, M. Marchwicką, I. Styburską przygotowali Jasełka, które przypomniały, że święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim Dzieciątko Boże, któremu powinniśmy ofiarować swoje serca pełne dobrych uczynków. Niech oprócz świątecznej radości w naszych sercach pozostaną słowa Maryi z Jasełek: "Alwino! Dałeś Jezusowi najwspanialszy dar – swoje dobre serce".

  Mariola Marchwicka
 • Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

  Uczniowie naszej szkoły jako jednej z 226 szkół podstawowych Wielkopolski uczestniczyli w roku szkolnym 2013/2014 w I edycji projektu Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. Wybrali ze swojego regionu bohaterów, opracowali pod okiem swoich opiekunów Małgorzaty Garlińskiej i Alicji Gawrońskiej ich biogramy, przeprowadzając wywiady, uczestnicząc w różnych spotkaniach i dokumentując to elektroniczne. Byli to: Wacław Świętek, Jan Piela, Albin Batycki i Józef Marciniec. Efekty pracy projektu można obejrzeć na stronie www.cdew.pl oraz www.encyklopediawielkopolan.pl.

  W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas czwartych i piątej biorą udział w II edycji tego projektu.

  Grupa pani Małgorzaty Garlińskiej opracowuje biogramy dwóch postaci: pani Jadwigi Kurzawskiej i pani Marii Domicz.

  Pani Jadwiga Kurzawska zawsze na pierwszym miejscu stawiała pomoc ludziom. Ukończyła szkołę pielęgniarską w Poznaniu. Była współzałożycielką, a następnie kierownikiem koźmińskiego PCK. Kierowała punktem opieki nad chorymi w domu. Prowadziła szkolenia pracowników Straży Pożarnej związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym. Była inicjatorką Stowarzyszenia Diabetyków w Koźminie Wlkp. Współpracowała z Klubem Seniora w naszym mieście. Zmarła w 2007 roku.

  Pani Maria Domicz żyła w latach 1932- 2004. Uzyskała tytuł magistra geografii na UAM w Poznaniu. Od 1975 roku do 1991 roku pełniła funkcję dyrektora LO w Koźminie Wlkp. Była członkiem Towarzystwa Miłośników Koźmina Wlkp., pracowała w Koźmińskiej Fundacji Ochrony Zdrowia. Wiele serca i miejsca w życiu poświęciła harcerstwu. Pełniła wiele funkcji, m.in. Komendanta Hufca Koźmin, przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Zorganizowała wiele form wypoczynku dla młodzieży, a na ponad 20 obozach pełniła funkcję komendanta.
  Uczniowie nawiązali kontakt z rodzinami tych osób. Na podstawie dostępnych materiałów prasowych opracowali szkice biogramów.

  Grupa Alicji Gawrońskiej opisuje ks. prałata Stanisława Goja, który żył w latach 1925 – 1997. Był pierwszym proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie. Jako proboszcz odrestaurował dwa kościoły znajdujące się na terenie jego parafii tj. kościół poklasztorny pw. św. Stanisława oraz drewniany kościółek św. Trójcy na cmentarzu. Ponadto opracowany jest biogram doktora Władysława Bąka, który żył w latach 1913 – 1989. Był pierwszym lekarzem, który zajął się po II wojnie światowej organizacją koźmińskiego szpitala. Uczniowie przeglądali kroniki szkolne oraz odwiedzili Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., gdzie poszukiwali informacji o swoich bohaterach. Ponadto spotkali się z p. Markiem Wiecznym, kościelnym parafii św. Stanisława. Zapoznał on przybyłych na spotkanie z cennymi materiałami związanymi z ks. prałatem Stanisławem Gojem. Podczas zajęć w terenie dokonano dokumentacji fotograficznej miejsc związanych z działalnością opisywanych postaci. Zaplanowane jest zwiedzanie Muzeum Ziemi Koźmińskiej oraz przeprowadzenie wywiadu z córką doktora Władysława Bąka, Jolantą Cyunczyk. Uczniowie spotkali się również z p. Izabelą Stanisławską, która jest redaktorem Echa Koźmina. Przekazała ona informacje na temat przeprowadzania wywiadów.

  Ponadto uczestnicy projektu przygotowali dziewięć pytań o różnym poziomie trudności z dziedzin: legendy i podania lokalne, geografia i biologia regionu oraz wiedzy ogólnej o regionie. Każdy zespół opracował również zadanie matematyczne.

  Uczestnicy projektu wraz z opiekunami zwracają się z prośbą o pomoc w przekazaniu informacji związanych z opisywanymi bohaterami.
 • Finał szlachetnej paczki za nami

  Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu,
  tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany,
  obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

  Jan Paweł II

  Pragniemy serdecznie podziękować
  Naszym Darczyńcom,
  których otwarte serca i chęć czynienia dobra są nieocenione w niesieniu pomocy
  Naszym Rodzinom.

  Wolontariuszki

  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego oraz
  I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich
  w Koźminie Wlkp.
 • PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014

  17 grudnia 2014 r. uczniowie klasy szóstej napisali próbny sprawdzian dla szóstoklasistów. Uczniowie pisali dwa testy. Pierwsza część to język polski i matematyka. Po krótkiej przerwie część druga - język obcy nowożytny. W naszej szkole uczniowie uczą się języka angielskiego i z tego języka napisali sprawdzian.
 • "Zdrowy uczeń – aktywny uczeń"

  "Zdrowy uczeń – aktywny uczeń" to projekt realizowany w naszej szkole. W ramach tego projektu odbyło się kolejne przedsięwzięcie tym razem z udziałem przedszkolaków i uczniów klas I – III. Dzieci wzięły udział w zabawach i grach ruchowych zorganizowanych przez teatr "Mozaika". Zabawy oprócz ruchu propagowały zdrowe odżywianie oraz bezpieczeństwo. Dzieci wykazały dużą aktywność i zainteresowanie. Odpowiadały na pytania, uczestniczyły w quizach i konkursach. Po ruchowych szaleństwach uczniowie rozeszli się do klas, aby wspólnie z wychowawcą przyrządzić sałatkę owocową, którą potem zjadły z prawdziwym apetytem. Obiecały, że taki smaczny i zdrowy deser przygotują w swoich domach.

  Ewa Dubisz
 • Wycieczka uczniów klas IIIa, IIIb, Va do Jarocina w ramach projektu
  "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - 8 grudnia 2014 r.
 • Z wizytą w przedszkolu "Parkowe Skrzaty"
  03.12.2014 r.

  W środę klasy trzecie wraz z wychowawcami Ewą Szymczak , Danutą Wawrzyniak zostały zaproszone do przedszkola. Nie była to jednak zwykła wizyta. Grupa "Jarzębinki", którą gościliśmy wcześniej w naszej szkole zaprezentowała nam sztukę teatralną "Bajka o smutnym mieście". Dzieci zaprezentowały nam swoje zdolności aktorskie. Wszystkim przedszkolakom i wychowawcy dziękujemy za miłą atmosferę.
 • ŚWIAT SZTUKI
  Edukacyjne spotkania ze sztuką

  "Muzyczne potyczki na struny i smyczki" - 02.12.2014 r.

  Muzyczne potyczki na struny i smyczki to kolejny temat edukacyjnego spotkania ze sztuką. Tym razem animatorzy zaprosili uczniów na wyjątkowy koncert gitary i skrzypiec, podczas którego zaprezentowano różnorodne utwory – od kompozycji Bacha po brazylijską sambę. Zestawienie tych dwóch instrumentów strunowych, pochodzących z odmiennych muzycznych rodzin pozwoliło poznać ich nieznane oblicza oraz podobieństwa i różnice w budowie i technikach gry.
 • Wycieczka uczniów klas IV do Jarocina w ramach projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
  - 1 grudnia 2014 r.
 • Klasy II w Centrum Weterynaryjnym MARAVET i w Bajkolandzie w Jarocinie
 • Ciekawy zawód

  Klasa I b w ramach spotkań "Ciekawy zawód" gościła zawodowego żołnierza Polskich Sił Powietrznych – pana Damiana Maślankę. Dzieci na podstawie prezentacji multimedialnej miały okazję zapoznać się z historią wojska polskiego na przestrzeni wieków oraz w czasach obecnych. Ponadto dowiedziały się na czym polega zawodowa służba wojskowa oraz jak wygląda dzień żołnierza. Zadając pytania usłyszały co to musztra, ćwiczenia wojskowe, poligon, jak wygląda pomoc w przypadku kataklizmów i katastrof. Po spotkaniu niejeden z chłopców zaczął zastanawiać się nad wyborem tego zawodu.

  Ewa Dubisz
 • "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w rządowym programie "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Głównym celem tego programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Cele szczegółowe to kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia.

  Realizując projekt chcemy podjąć działania na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli. Pragniemy promować zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. W związku z tym zaplanowane zostały następujące zadania:

  • realizacja programów prozdrowotnych wzbogacona o nowe elementy,
  • warsztaty prozdrowotne dla klas I – III i dzieci z oddziału przedszkolnego,
  • warsztaty prozdrowotne dla klas IV –VI,
  • spotkania dla dzieci i rodziców z dietetykiem, mające na celu zapoznanie z zasadami i kształtowaniem nawyku zdrowego odżywiania,
  • wyjazdy na krytą pływalnię w celu zagodpodarowania czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej,
  • zakup interaktywnych programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.  "Bezpieczny uczeń – aktywny uczeń"

  Warsztaty prozdrowotne dla kl. IV-VI

  W ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" promującego zdrowy styl życia i aktywność fizyczną 26 listopada 2014 r. uczniowie kl. IV-VI spożyli wspólne zdrowe śniadanie. W zorganizowaniu tego przedsięwzięcia pomogli nam uczniowie klasy 3b Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w składzie: Agnieszka Jankowska, Magdalena Ignor, Patrycja Panek, Przemysław Janicki wraz z nauczycielem p. Dariuszem Koniecznym. Młodzież zaprezentowała kunszt gastronomiczny przygotowując zdrowe i pyszne kanapki. Ponad 500 szt. kanapek i soki pomarańczowe wręczyli uczniom podczas długiej przerwy. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie podziękowali gościom za wspaniałą pracę i wręczyli oficjalne podziękowania. "Cieszymy się, że możemy zrobić coś dobrego dla naszych młodszych kolegów i koleżanek" - powiedzieli uczniowie ZSP nr 2. Tego samego dnia o godz. 15.30 odbyły sie warsztaty prozdrowotne, na których przedstawiciele klas IV-VI tworzyli plakaty promujące zdrowe odżywianie. Następnie samodzielnie przygotowywali mleczny koktajl truskawkowy i owocowe sałatki. Na zakończenie każda z grup otrzymała za udział w warsztatach planszową grę edukacyjną. Organizatorami śniadania i warsztatów były nauczycielki: p. Agnieszka Konieczna, p. Ilona Krzyminska, p. Ewa Dubisz i p. Lucyna Majdecka.
 • Bezpieczny uczeń – aktywny uczeń

  W ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" uczniowie klasy V b i VI a spędzili poniedziałkowe popołudnie na basenie w Jarocinie. Pływanie, uśmiech, zabawa, relaks to na pewno wartości, które pomogą w utrzymaniu dobrej formy oraz w pokonywaniu codziennych trudności. Zaostrzony apetyt po aktywnym spędzaniu czasu został zaspokojony pyszną sałatką owocową podaną w eleganckich pucharkach w restauracji Pod Szyszkami. Naładowani pozytywną energią rzuciliśmy się następnego dnia w wir nauki i pracy.

  KM
 • "W szkole zabawa.
  Andrzejek to czas.
  Niech magia i wróżba
  króluje wśród nas.
  Już zaczynamy, już nie czekamy.
  Zabawa dalej, start…"

  Zajęcia otwarte dla grupy "Jarzębinki" z przedszkola "Parkowe Skrzaty".

  W czwartek 27 listopada 2014 r. odbyła się w naszej szkole "Zabawa andrzejkowa". W zajęciach uczestniczyły jako gospodarze dzieci z klas trzecich wraz z wychowawcami Ewą Szymczak, Danutą Wawrzyniak oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania nie zabrakło popularnych wróżb. Z ręcznie przygotowanymi czarodziejskimi różdżkami przedszkolaki z trzecioklasistami rozpoczęły szperanie w przyszłości… Specjalną przepowiednię można było także znaleźć w obrazkach przedstawiających różne zwierzęta oraz w kolorowych kartkach. Wróżby andrzejkowe przeplatane były pląsami i tańcami przy muzyce. Podczas przerwy dzieci skorzystały ze słodkiego poczęstunku. To była wesoła zabawa, dostarczająca wielu przeżyć i emocji uczestnikom spotkania..
 • Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście

  Nie tylko panny na wydaniu chcą dowiedzieć się więcej na temat swojej przyszłości. Tradycją naszej szkoły są coroczne andrzejki. 25 listopada bawiły się oddziały przedszkolne oraz uczniowie z klas I – III, natomiast klasy IV – VI swoje święto miały 27 listopada. Wróżby przygotowali harcerze z naszego hufca. Przepowiadali przyszłość jak prawdziwi wróżbici. Wielu dowiedziało się, gdzie w przyszłości będą mieszkać, jaki zawód będą wykonywać oraz jakie imię nosi przyszły ukochany. W przerwie między wróżbami swoje emocje można było stracić na dyskotece, a pragnienie ugasić owocowymi sokami. Wszyscy wychodzili z wypiekami na policzkach, to nic, że za rok imię ukochanego się zmieni, a wymarzony zawód będzie inny, ale frajda ciągle taka sama.

  RSU
 • Dyskoteka andrzejkowa

  W naszej szkole "Andrzejki" cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 25 listopada dla klas I - III Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował dyskotekę andrzejkową, na którą licznie przybyły dzieci. Podczas imprezy uczniowie mieli okazję poznać swoją przyszłość przepowiedzianą przez wróżki. W ich rolę wcieliły się uczennice z klasy V oraz harcerki z koźmińskiego hufca. Wróżby wprowadziły dzieci w świat magii, a zabawa taneczna dostarczyła wiele radości.

  Wszyscy wspaniale się bawili, uśmiechy nie znikały z twarzy. Szkoda, że to magiczne popołudnie tak szybko minęło.
 • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

  Dzieci w naszym kraju są przyzwyczajone, żeby świętować 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też mają ku temu okazję, gdyż jest to Dzień Praw Dziecka. Jest on obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

  Tego dnia wszyscy nauczyciele w naszej szkole przypomnieli swoim uczniom, że "każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa".
 • Julka dziękuje i pozdrawia

  Julka Dwornikowska to mała mieszkanka Dobrzycy. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z mukowiscydozą. Chorobą, która powoduje zaleganie gęstej wydzieliny w płucach. Obecność gęstego śluzu w drogach oddechowych może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia płuc.

  Życie z taką chorobą nie jest łatwe. Częste wizyty u lekarza, w szpitalach powoduje, że dzieciństwo nie jest kolorowe. Aby złagodzić skutki mukowiscydozy potrzebne jest kosztowne leczenie oraz konieczność posiadania w domu specjalistycznych sprzętów medycznych. Niestety, żyjemy w twardej rzeczywistości, gdzie rodzice sami muszą sfinansować leczenie swojego dziecka.

  Obecnie rodzice Julki stoją przed problemem zakupu kamizelki drenażowej, która pomaga w odklejaniu się i pozbywaniu wydzieliny. Jedną z dróg, którą wybrali na zebranie funduszy jest zbieranie plastikowych nakrętek. Przez półtora roku zgromadzili 2 tony 200 kilogramów nakrętek.

  Wy również macie w tym swój udział, jesteśmy z Was dumni, ponieważ bardzo chętnie odpowiedzieliście na apel o pomoc i przynieśliście do szkoły niesamowitą ilość nakrętek. Po przesypaniu do dużych worków plastikowych okazało się, że jest ich 19! Także dzięki Wam Julka będzie miała nową kamizelkę. Fajnie jest pomagać!

  Katarzyna Mikołajczak

  Gorąco pozdrawiamy Julkę, życzymy dużo zdrowia i cierpliwości w pokonywaniu choroby!

  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.
 • Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?

  Wszystkie Kolory Świata

  Z inicjatywy Rady Samorządu Uczniowskiego nasza szkoła przystąpiła do ważnego projektu WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF jest Majka Jeżowska.

  W ramach akcji będziemy przygotowywać charytatywne, szmaciane laleczki Unicef. Każda laleczka będzie miała swoją tożsamość, kraj pochodzenia, kolor skóry, a także wiek i imię, które umieścimy w "akcie urodzenia".

  Pieniądze ze sprzedaży laleczek zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom z Sudanu Południowego, kraju objętego działaniami wojennymi i głodem.

  Pomaganie może być przyjemnością.
  Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji.

  Bliższe informacje oraz harmonogram działań można uzyskać u opiekunów RSU.

  Katarzyna Mikołajczak

  PASOWANIE NA CZYTELNIKA

  12 listopada 2014 r. w Bibliotece Publicznej w naszym mieście odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z klas pierwszych na czytelników. Spotkanie odbyło się w czytelni, gdzie dzieci mogły zobaczyć zgromadzony tam bogaty księgozbiór. Dowiedziały się ile lat liczy koźmińska biblioteka, ile znajduje się w niej książek oraz jak dbać o książki. Panie przygotowały ciekawe, konkursy, zabawy, quizy o bohaterach bajek. Pierwszoklasiści wykazali się znakomitą bajkową wiedzą oraz doskonałą umiejętnością czytania. W nagrodę za swoje umiejętności zostali pasowani na czytelnika, otrzymali okolicznościowe naklejki, zakładki i słodki upominek.
 • ŚNIADANIÓWKI "KUBUSIA" DLA WSZYSTKICH DZIECI W TRÓJCE

  Marka Kubuś od roku konsekwentnie wspiera ideę drugiego śniadania, edukując i inspirując w tym zakresie mamy oraz ich dzieci.

  W ubiegłym roku, Kubuś stworzył "Manifest Drugiego Śniadania":

  • Drugie Śniadanie nigdy nie jest nudne.
  • Drugie Śniadanie chodzi do szkoły, ale nie wraca.
  • Drugie Śniadanie nie bawi się w chowanego.
  • Drugie Śniadanie ma jednodniową datę ważności.
  • Drugie Śniadanie źle znosi leżakowanie za tapczanem.
  • Kanapka na drugie śniadanie nie musi dojrzewać.

  "Po Pierwsze drugie śniadanie" to wyjątkowy konkurs, dzięki któremu szkoły w całej Polsce mogły zaangażować się w inicjatywę promującą spożywanie przez dzieci drugiego śniadania. Zadaniem najmłodszych uczniów było przygotowanie ilustracji do jednego z haseł manifestu w formie zewnętrznej dekoracji szkolnego budynku. W naszej szkole w konkursie brały udział dzieci z klasy II b oraz świetlicy szkolnej. Pod czujnym okiem opiekunek pań Beaty Minty i Agnieszki Koniecznej wykonały one pracę plastyczną w formacie 4/7 metrów, która została wyeksponowana na budynku sali gimnastycznej. Następnie zrobiono zdjęcie, które zostało umieszczone na stronie konkursu.

  Akcja miała na celu promowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci poprzez zaangażowanie ich w plastyczną aktywność. W nagrodę za wykonanie zadania, Kubuś przygotował nagrody - śniadaniówki, które trafiły do wszystkich uczniów w naszej szkole.
 • Wycieczka klas II do apteki - 7 listopada 2014 r.
 • Uroczysty apel
  z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

  11 listopada 2014 rok to 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

  Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą - swoje życie. Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. Rozwijanie uczuć patriotycznych oraz pielęgnowanie tradycji na stałe wpisane jest w program wychowawczy szkoły. Wszystkie najważniejsze święta czcimy podczas uroczystych apeli z całą społecznością szkolną. Tak było również w piątek 7 listopada. Zebraliśmy się na sali gimnastycznej, aby obejrzeć przygotowany przez uczniów historyczny "obrazek" poświęcony rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Scenariusz uroczystości oparty był na wierszach i pieśniach patriotycznych poświęconych tym wydarzeniom. Dzięki temu uczniowie mieli okazję zapoznać się z wydarzeniami z historii Polski a także poznać nazwiska tych, którzy przyczynili się do odzyskania upragnionej przez naród wolności.
 • Komunikat Rady Samorządu Uczniowskiego

  RSU informuje, że nadal w szkole prowadzona jest zbiórka plastikowych nakrętek, zużytych baterii.

  Przeliczone nakrętki i baterie można przynosić w pierwszy poniedziałek miesiąca: (01.12.2014, 12.01.2015, 02.02.2015, 02.03.2015, 06.04.2015, 04.05.2015, 01.06.2015).

  Do woreczka z nakrętkami lub bateriami należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą, oraz liczbą sztuk.
  ŚWIAT SZTUKI
  Edukacyjne spotkania ze sztuką

  W naszej szkole odbyło się kolejne edukacyjne spotkanie ze sztuką w wykonaniu Mozaiki. Animatorzy zaprosili uczniów do spotkania z jedną z najstarszych form sztuki – teatrem cieni, w którym poruszane przez aktorów obrazy i misternie wykonane animacje tworzą unikalną teatralną atmosferę i sprawiają, że opowiadana historia staje się niepostrzeżenie opowieścią wyobraźni. Teatr cieni narodził się w Chinach – nawiązując do jego źródeł, dzieci miały możliwość poznania sztuki pochodzącej z daleka. W drugiej części spotkania odkryliśmy teatr cieni od teatralnej kuchni – przedstawiono nam różne formy animacji i sztuczek ze światłem oraz zaproszono dzieci do wspólnej zabawy z cieniem – uczestniczyły one w krótkich etiudach i zabawnych animacjach, budowanych na żywo pod opieką aktora i reżysera – Piotra Rogalińskiego.
 • Rajd Pieczonego Ziemniaka 22.10 2014 r.

  W rajdzie uczestniczyli uczniowie klas I-III wraz z opiekunami B. Mintą , E. Szymczak, D. Wawrzyniak, K. Walczak.
 • "Świętymi bądźcie!" czyli XIV Dzień Papieski w naszej szkole

  Minął kolejny rok, kolejny raz sięgnęliśmy do skarbca życia świętego już Jana Pawła II. Nasi uczniowie podczas uroczystego apelu przypomnieli nam krótko jego życie.

  Św. Jan Paweł II był dla nas prawdziwym świadkiem Jezusa Chrystusa. Pokazał nam jedną z dróg do świętości. Dał nam do zrozumienia, że święty to prosty człowiek, który wypełnia swoje życie miłością do Boga i do człowieka. I nie znaczy to, że życie świętego jest zawsze łatwe. Święty też doświadcza trudów i cierpienia, ale nie poddaje się im, szukając ratunku i rozwiązań w samym Bogu.

  Papież ponad wszystkimi sprawami stawiał modlitwę. Razem z Bogiem i Najświętszą Maryją Panną przemierzał drogi swojego – niejednokrotnie bardzo trudnego – życia. Każdego człowieka kierował ku Chrystusowi, a do ręki dawał różaniec, by zawsze być blisko Tej, która nas prowadzi do Nieba.

  Nigdy nie udawał, choć zajmował w Kościele tak wysokie stanowisko – pozostał sobą, zachował swoje poczucie humoru, skromność, prostotę serca. Swoim życiem dał nam autentyczne świadectwo wiary.

  "Świętymi bądźcie!" Do tego wezwania uczniowie zachęcili nas na koniec apelu modlitewnymi wezwaniami. Kochajcie Boga i człowieka. Módlcie się. Zawsze miejcie ręce gotowe do współpracy i pomocy. Troszczcie się o życie i dobro człowieka. Po prostu: świętymi bądźcie!
 • Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

  14 października jest dniem wyjątkowym dla pracowników oświaty. W wielu placówkach odbywają się wówczas uroczyste akademie, również nasza szkoła podtrzymuje tę wspaniałą tradycję. W tym roku na apelu gościliśmy pana burmistrza – Macieja Bratborskiego, księdza proboszcza – Marka Spychałę oraz nauczycieli będących na emeryturze. Jednak gościem specjalnym była pani Genowefa Bączkowska, która niedawno zakończyła swoją pracę w naszej szkole. Pani dyrektor – Arleta Szkudlarek przywitała wszystkich serdecznie, po czym przeszła do podziękowań dla pani Geni. Na ręce nauczycielki zostały złożone kwiaty będące wyrazem szacunku i uznania za długą, owocną współpracę. W trakcie części oficjalnej wystąpili również zaproszeni goście. Wszyscy życzyli pracownikom szkoły satysfakcji z wykonywanej pracy i podkreślali ważną rolę nauczycieli w życiu uczniów. Jak co roku wręczono Nagrody Burmistrza oraz Nagrody Dyrektora Szkoły.

  Następnie przyszedł czas na występ młodszych dzieci, które piosenką i recytacją dziękowały przede wszystkim pani Geni za trud włożony w ich edukację. W zorganizowaniu tego wystąpienia pomogły dwie panie – Danuta Wawrzyniak i Ewa Szymczak. Natomiast pani Ilona Styburska przygotowała wraz z członkami chóru piosenkę "Czternastego października". Z kolei druga część akademii miała bardziej żartobliwy charakter, bowiem pani Kinga Bura i Katarzyna Walczak poprowadziły pokaz mody nauczycielskiej, w którym wystąpili uczniowie klasy IVb. Nietypowe stroje i odpowiednio dobrana muzyka sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili. Modelki nagrodzono gromkimi brawami.

  Jak co roku spotkanie zakończyło się wręczeniem wspaniałych kwiatów wszystkim pracownikom szkoły.
 • Ślubowanie klas pierwszych

  10 października w naszej szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość. Pierwszoklasiści dołączyli do grona pełnoprawnych uczniów. Dla naszych podopiecznych to był wyjątkowy dzień.

  Uczniowie w granatowych pelerynkach i biretach na głowie wraz z rodzicami zgromadzili się w sali gimnastycznej o godz. 10.00. Wszystkich przywitała Pani Dyrektor Arleta Szkudlarek. Następnie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie. Pojawił się m.in. zły czarodziej, który zmienił wszystkie dzieci w przedszkolaki. Jednak zaklęcie nie trwało zbyt długo, pojawiła się dobra wróżka, która znalazła sposób, by odczarować dzieci. Uczniowie wybrali się do czterech krain i udowodnili, że posiadają wiedzę o swojej szkole, potrafią tańczyć i śpiewać. Po części artystycznej nadszedł czas na uroczyste ślubowanie. Pani wicedyrektor Iwona Domańska za pomocą dużego ołówka pasowała dzieci. Uczniowie złożyli również przysięgę na sztandar szkoły. Obiecali być grzecznymi, dobrymi Polakami, uczyć się pilnie, szanować dobre imię szkoły.

  Po uroczystym ślubowaniu wszyscy uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i drobne upominki, a następnie udali się na słodki poczęstunek, który został przygotowany przez rodziców.
 • UWAGA!

  Rozpoczynamy realizację II edycji projektu
  "eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan"

  W związku z realizacją projektu Alicja Gawrońska i Małgorzata Garlińska zwracają się z prośbą o pomoc w odszukaniu ciekawych i wybitnych postaci z naszej gminy. O ostatecznym wyborze postaci zadecydują uczestnicy projektu. Poniższe informacje prosimy przekazać zainteresowanym osobom wypełniając ankietę i przesyłając ją na adres: ajga@poczta.onet.pl lub mgarlinska@onet.eu. Wypełnioną ankietę można również oddać do wymienionych nauczycieli lub do sekretariatu szkoły w terminie do 29 października 2014 r.
  ŚWIAT SZTUKI
  Edukacyjne spotkania ze sztuką

  Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w cyklu dziewięciu spotkań z różnymi formami sztuki. Już za nami pierwsze spotkanie pt. "Leć głosie po rosie - pograjka i potańcówka", które nawiązywało do obchodów Roku Kolberga. Dzieci poznały siłę naturalnego śpiewu, tradycyjne instrumenty: baraban, bęben obręczowy, skrzypce oraz tańce wirowe: oberki, polki. Miały szansę doświadczyć tego, czym była niegdyś zabawa ludowa oraz odkryć energię rodzimego folkloru.
 • ENJOY
  MY ORIGIN

  29 września 2014 r. nasza szkoła rozpoczęła pracę nad projektem edukacyjnym "Enjoy my Origin". W tym celu zaprosiła do współpracy dwie studentki Christine (22, Malezja) oraz Anh (19, Wietnam), które będą współpracowały z uczniami naszej szkoły przez cały najbliższy tydzień. Swoją obecnością urozmaicą zajęcia języka angielskiego w klasach I – VI oraz w oddziale przedszkolnym.

  Enjoy my Origin to cykl zajęć interdyscyplinarnych prowadzonych przez praktykantów z zagranicy przez okres jednego tygodnia, skierowany do szkół podstawowych z województw wielkopolskiego oraz lubuskiego.

  Korzyści płynące z uczestnictwa w programie

  dla szkoły:

  • atrakcyjna oferta edukacyjna dla dzieci,
  • lepszy wizerunek wśród rodziców, pokazanie zaangażowania w rozwój uczniów,
  • tematy zajęć przygotowane zgodnie z wymogami programowymi nauki w szkole,
  • pomoc przy realizowaniu elementów programowych,
  • bezpośredni kontakt z uczestnikami w języku angielskim,
  • obraz instytucji otwartej, nowoczesnej, wspierającej międzykulturowość,

  dla dzieci:

  • przełamanie bariery językowej,
  • pokonanie nieśmiałości,
  • przeżycie niezwykłej przygody,
  • twórcze spędzanie czasu,
  • odkrywanie nowych możliwości,
  • nauka tradycji, kultury i zabaw charakterystycznych dla innego regionu świata.

  PONIEDZIAŁEK

  Podczas zajęć języka angielskiego Christine i Anh przedstawiły uczniom kulturę i obyczaje panujące w Malezji i Wietnamie. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali informacji, które były podawane w języku angielskim. Co więcej, dzieci zadawały pytania w języku obcym, brały czynny udział w konwersacji, przez co doskonaliły swój językowy warsztat.

 • Po zakończonych lekcjach Christine i Anh wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły m.in. w kółku matematycznym i kulinarnym. Poznawały polskie metody nauczania oraz zasmakowały naszych specjałów.

  Zajęcia kółka matematycznego

  Podczas zajęć kółka matematycznego uczniowie indywidualnie wraz z gośćmi z klocków REKO budowali modele sześcianu. Było to bardzo łatwe zadanie. Następnie musieli w grupach mając do dyspozycji plastelinę i wykałaczki zbudować inne modele sześcianu. Trudnym, ale ciekawym wezwaniem okazało się budowanie modelu tej bryły z balonów. Na zakończenie zajęć uczestnicy z kolorowych kartek budowali swoje bryły przypominając sobie własności figur płaskich. Poprzez zabawę i różne przykłady modeli sześcianów na pewno każdy zapamięta nazwę bryły i jej własności.
 • Kółko kulinarne

  Na zajęciach kółka kulinarnego studentki z Malezji i Wietnamu gotowały z nami tradycyjny, polski obiad. Obieranie ziemniaków nie było może najłatwiejsze, ale za to ubijanie kotletów wychodziło wszystkim rewelacyjnie! Widać, że dziewczyny mają już dawno za sobą pierwsze doświadczenia kulinarne w przeciwieństwie do naszych chłopców :)

 • WTOREK

  Minął kolejny anglojęzyczny dzień w naszej Trójce. Uśmiech i zafascynowanie towarzyszyło uczniom podczas zajęć, na których Christine i Anh poszerzały ich wiedzę o krajach azjatyckich. Ciepłe morze, piaszczyste plaże, pyszne jedzenie, malownicze stroje i krajobrazy... raj dla oka, duszy i podniebienia.

 • Nie zabrakło czasu na autografy i pamiątkowe wpisy ...

 • Miłym akcentem dnia okazała się wizyta naszych gości u Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Pana Macieja Bratborskiego. Christine i Anh ze szczegółami odpowiadały na pytania dotyczące celu ich pobytu w Polsce. Spotkanie zostało uwieńczone pamiątkowym zdjęciem.

 • Spacerkiem po Koźminie...

  Ogromną niespodzianką była dla Christine i Anh piesza wycieczka po Koźminie. Park, zabytkowy rynek, otaczająca przyroda zachwyciły naszych gości. Mamy nadzieję, że obrazy koźmińskiej złotej jesieni zachęciły dziewczyny do ponownej wizyty w naszym mieście.

  Wycieczka do Fabryki Świec ADPAL

  Christine i Anh wtorkowe popołudnie spędziły z nauczycielami, rodzicem i uczennicą klasy pierwszej. Wspólnie wybrałyśmy się do Fabryki Świec ADPAL w naszym mieście, aby poznać tajniki produkcji świec. Na wystawie znajdowała się szeroka gama świec stołowych, dekoracyjnych, których większość jest zdobiona ręcznie. Dziewczyny były pod wrażeniem oglądanych produktów i głośno wyrażały swój zachwyt. Najprzyjemniejszą chwilą były zakupy w sklepie firmowym. Spotkanie dostarczyło nam wielu wrażeń.

 • ŚRODA

  Czas na zabawę!

  Gry i zabawy językowe mogą być skuteczną formą nauczania uczniów. Kojarzą się one zwykle pozytywnie, zmuszają do działania, używania języka obcego, będąc również zajęciem swobodnym i niewymuszonym, sprawiającym grającym dużą przyjemność. Christine i Anh zadbały o to, aby nasi uczniowie bawili się językiem angielskim jednocześnie ucząc się go. Z głową pełną pomysłów rozpoczęły dzisiejszy poranek. Dzieci były zachwycone! Ich miny mówią same za siebie...

 • Z wizytą w koźmińskim muzeum

  Nasi goście mogli lepiej poznać historię naszego miasta dzięki wizycie w Muzeum Ziemi Koźmińskiej. Christine i Anh z zaciekawieniem spoglądały na pamiątki z przeszłości m.in. księgi miejskie, pieczęcie, eksponaty itp. Choć w ten sposób mogliśmy przybliżyć im dawne dzieje Koźmina.

 • Wycieczka do Dobrzycy

  Dziewczyny Christine i Anh zostały również zaproszone do Dobrzycy. Na miejscu mogły podziwiać zabytki znajdujące się w parku. Ogromne wrażenie zrobiły na nich łabędzie, które w pewnym momencie zaczęły je gonić. Po tym zabawnym incydencie przyszedł czas na zdjęcia pamiątkowe. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją, w trakcie której trwały miłe rozmowy, oczywiście w języku angielskim.

 • CZWARTEK

  Wybiła godzina 7:45. Uczniowie z niecierpliwością oczekiwali przyjścia Christine i Anh. Padło hasło "Good morning" ("Dzień dobry!"). Lekcję czas zacząć. Czym dzisiaj zaskoczyły nas dziewczyny? Jedzenie pałeczkami, tradycyjne gry, słownictwo, pieniądze i stroje. Wszystko w zasięgu ręki... Sami zobaczcie!

 • Debatę czas zacząć!

  W czwartek 2 października gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli samorządów szkolnych ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy oraz z koźmińskiego gimnazjum wraz z opiekunami. Celem spotkania była wymiana doświadczeń na temat działalności samorządowej w szkołach. Naszych wypowiedzi wysłuchała Kristina z Malezji oraz Nguyen z Wietnamu. One również zabrały głos w dyskusji, bardzo ciekawie opowiadając o swoich krajach oraz szkołach, do których uczęszczały. Naszym wypowiedziom przysłuchiwały się z wielką uwagą, ponieważ w ich szkołach uczniowie nie tworzą samorządów, a rolę organizacyjną różnych ciekawych imprez i uroczystości przejmują rodzice. Samorządności uczą się dopiero na studiach. Co kraj, to obyczaj.

  Jedno jest takie samo…….dyskoteka, na którą zaprosiliśmy wszystkich naszych gości, Przy wesołej muzyce była okazja do swobodnych rozmów, wymiany pamiątkowych wpisów. Zakończenie o godzinie 19.00 wszyscy poczuli jako wyjątkowo wczesne. Tym bardziej, że nauczyciele obiecali nie zadawać żadnych kłopotliwych pytań następnego dnia.

 • PIĄTEK

  Pożegnanie Christine i Anh

  Radość ostatnich chwil przeplatała się ze smutkiem rozstania. Zakończyła się fantastyczna, anglojęzyczna przygoda.

  "Dziękujemy za ciekawe, pełne wrażeń lekcje, humor i uśmiech. Do zobaczenia!"

  Uczniowie

  "Thanks for the interesting, eventful lessons, the sense of humour and your smile! See you!"

  The pupils
 • Wycieczka klas trzecich z wychowawcami Ewą Szymczak, Danutą Wawrzyniak
  30 września 2014 r.
  Muzeum Piekarnictwa w Pleszewie i Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
 • Spotkanie integracyjne uczniów
  w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Koźminie Wlkp.

  W piątkowe popołudnie odbyło się spotkanie integracyjne uczniów klasy IV a wraz z wychowawczynią klasy i rodzicami.

  Uczestniczyli w nim również członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Koźminie Wlkp.: pan Ryszard Kostka, pan Leszek Lewandowicz i pan Jacek Gawroński. Zapoznali wszystkich z historią bractwa i jego obecną działalnością. Dla uczniów zostały zorganizowane zawody strzeleckie. Był one dla wielu niesamowitym przeżyciem. Najlepszym strzelcem został Mateusz Konieczny. Drugie miejsce wystrzelał Jan Ulka, trzecie Szymon Maciejewski. Kolejne miejsca zajęli: Maciej Gawroński, Gabriela Ulka i Oliwia Garkowska.

  Wszyscy spędzili miło czas na zabawach oraz poczęstunku przygotowanym przez rodziców.
 • Ty też możesz pomóż!


  Z inicjatywy Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wstąpiliśmy do Klubu Szkół Unicef. Od teraz wraz z 700 innymi placówkami z całej Polski będziemy promować idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka. Wiele dzieci czeka na naszą pomoc. Mamy nadzieję, że wraz z wszystkimi uczniami z naszej szkoły zmienimy świat choćby o troszeczkę, a dzięki nam uśmiech rozpromieni twarz niejednemu dziecku. Już wkrótce weźmiemy udział w pierwszym naszym przedsięwzięciu "Wszystkie kolory świata". Szczegóły już w październiku, dokładnie śledźcie nasze wpisy. Liczymy na Was.

  Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami

  Zapraszamy również do naszego "Kącika Unicef", w którym zamieszczać będziemy ważne materiały dotyczące praw dzieci oraz działalności Unicef. Zaglądajcie do gablotki RSU.
  To już 21. "Sprzątanie Świata"!
  W tym roku Akcję Sprzątanie Świata
  czekała mała rewolucja. Już w kwietniu ruszyła
  największa w Polsce akcja ekologiczna, której
  kulminacja nastąpiła we wrześniu.

  "Turysto! Szanuj Środowisko!".

  Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska 2014. Tym razem akcja zachęcała do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką?

  Na tydzień przed akcją w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pod hasłem "Jak dbałem o środowisko podczas wycieczki szkolnej i wakacji?". Najciekawsze prace zdobiły korytarz szkolny.

  W piątek 19 września do akcji sprzątania najbliższej okolicy wyruszyły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie wszystkich klas. Porządkowano otoczenie szkoły oraz najbliższą okolicę.
 • III Rodzinny Rajd Rowerowy

  W słoneczne popołudnie 14 września w okolicach Koźmina Wlkp. można było spotkać rowerzystów. Byli to uczniowie koźmińskiej Trójki, którzy wraz z rodzicami i dziadkami podążali do Skałowa. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała policja, która prowadziła i zamykała rajd.

  Rodzinny Rajd Rowerowy został zorganizowany już trzeci raz. Cieszył się dużą popularnością. Wzięło w nim udział około 120 osób. Wśród nich był również przewodniczący Rady Miasta i Gminny Koźmin Wlkp. - pan Justyn Zaradniak. Uczestnicy rajdu mogli spróbować pysznych kiełbasek oraz wypieków przygotowanych przez rodziców. Ponadto zorganizowano wiele atrakcji. Odbyły się m.in. drużynowe wyścigi w rzędach, konkurs plastyczny "Moja rodzina". Przeprowadzono również konkurs dotyczący układania łamigłówek matematycznych "Happy" na czas.

  Rajd był okazją do integracji uczniów i rodziców. Propagował zdrowy styl życia i przyczynił się do aktywnego wypoczynku.

  Organizatorzy składają serdeczne podziękowania:

  • Komendantowi koźmińskiej policji i jego pracownikom,
  • Radzie Rodziców,
  • pani Marioli Basińskiej, pani Beacie Bączkiewicz, panu Jackowi Gawrońskiemu, pani Marii Jakubek, pani Małgorzacie Michalskiej, pani Joannie Mikołajczyk, panu Sławomirowi Mincie, pani Katarzynie Stasiak, pani Justynie Szymczak, państwu Annie i Michałowi Ulkom, państwu Elżbiecie i Markowi Wojtkowiakom oraz pani Katarzynie Zmyślonej.

  Organizatorzy rajdu:
  Beata Adamiak, Alicja Gawrońska, Beata Minta,
  Łukasz Mikołajczyk i Leszek Zmyślony

 • Filmy:
  Breakdance

  Breakdance to nowoczesny i specyficzny taniec, który składa się z dużej ilości elementów siłowo – sprawnościowych. Nasi podopieczni mieli okazję nauczyć się podstawowych kroków tego nowoczesnego tańca pod kierunkiem profesjonalnego instruktora.

  Panu Przemkowi serdecznie dziękujemy za świetną lekcję. Dzięki niej uczniowie zdobyli nowe umiejętności.
 • Bezpieczny Pierwszak!

  Priorytetową sprawą naszej szkoły jest bezpieczeństwo ucznia w każdej sytuacji. Dla pierwszoklasistów rozpoczęła się wielka przygoda, pełna niespodzianek, nowych odkryć, ale też i niebezpieczeństw. Jak ustrzec dzieci przed zagrożeniami, w jaki sposób nauczyć je poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, co zrobić aby dzieci potrafiły samodzielnie unikać zagrożeń?

  W tym celu w ramach ogólnopolskiej akcji "Bezpieczna droga do szkoły". gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Starostwa Powiatowego, przedstawicieli policji z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Celem prelekcji była edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w domu, szkole, na drodze i w czasie zabaw. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po drogach w obszarze zabudowanym oraz poza miastem. Poinformowano uczniów o obowiązkowych światłach odblaskowych zwłaszcza na terenie, gdzie trzeba korzystać z pobocza.

  Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali w prezencie plan lekcji oraz "Odblaskową małpkę", która ma ich chronić w różnych sytuacjach, ponieważ bezpieczny pierwszoklasista to widoczny pierwszoklasista.

  Ewa Dubisz
 • Już wrzesień

  Bardzo szybko minęły wakacje, nadszedł nowy rok szkolny. Już od rana 1 września Koźmin zapełnił się uśmiechniętymi dziećmi w eleganckich strojach. Szkoła radosny gwar przyjęła z ulgą. Zdecydowanie zbyt długa cisza szkodzi jej murom.

  Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego została zainaugurowana mszą św. Spotkanie uczniów i rodziców z nauczycielami i dyrekcją szkoły w szkolnej sali gimnastycznej przebiegało w atmosferze niedowierzania, że dwa miesiące odpoczynku już się skończyły. Szczególnie przejęte tego roku były sześciolatki, które zostały przez wszystkich serdecznie powitane. Dumne i pewne siebie ruszyły na spotkanie ze swoimi nowymi kolegami i koleżankami. Dreszczyk emocji udzielił się również rodzicom, którzy, chcąc przypomnieć sobie szkolne lata, wraz ze swoimi pociechami udali się na spotkanie z wychowawcami.

  Około południ a szkoła opustoszała, by już następnego dnia zapełnić się pełnymi energii i zapału do nauki dziećmi. KM